Một người bạn của tôi sống tại Texas đang làm việc tại Bnails Hereford than thở rằng:” Ban đầu cứ tưởng sang đây khó khăn nhất là tìm công việc làm nhưng với cộng đồng người Việt bên này rất là thương nhau việc tìm được việc làm không mất khó khăn so với việc …

Khó khăn ban đầu khi đến Mỹ của người Việt NamRead More »